Lodbrok
(pseud. f. Ragnar Pihlstrand, 1850-1914)


KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1885-1886 - Sista styfverns trappor - roman ur det moderna stockholmslifvet (Stockholm: A. E. Liljestrand, Romanbladet - veckoskrift, årgång 8)