Loësch, Joachim von (____-____)


Foto från: "Jultomten kom i mars" (1945)

Landsflyktige journalisten Joachim von Loësch, kom till Sverige på våren 1939 efter en äventyrlig flykt undan Gestapo från Berlin genom halva Tyskland via Polen och fristaten Danzig. Sedan dess har han varit verksam såväl inom dags- som fackpressen här och även publicerat en rad noveller. Med "Jultomten kom i mars" gör han sin debut som romanförfattare.
Text från: "Jultomten kom i mars" (1945)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1945 - Jultomten kom i mars (B. Wahlströms Bokförlag)