Mantling, Rune (1927-____)
(pseud. Wyatt C. Bannister ; Wayne Badger tills. med Gunnar Jansson)-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
* 1959 - Svept i dunkel - detektivroman (Stockholm: Trots)