McGeorge, Ernest
(pseud. f. Ernst C:son Bredberg, 1897-1963)-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1952 - Döden i cirkus (Stockholm: AB Lindqvists Förlag, Stjärndeckarna)
1954 - De flytande likkistorna (Stockholm: AB Lindqvists Förlag, Meteor-böckerna 11)
1955 - Den dödande näsduken (Stockholm: AB Lindqvists Förlag, Meteor-böckerna 17)
* 1955 - Döden går ombord (Stockholm: AB Lindqvists Förlag, Meteor-böckerna 26)
1956 - Dolores reser med döden (Stockholm: AB Lindqvists Förlag, Meteor-böckerna 35)