Moberg, Wilhelm (1898-1973)


Foto från: " " (19__)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1951 - Fallet Krukmakargatan - de försvunna polispapprens gåta (Stockholm: Albert Bonniers Förlag)