Möller, Carl (1893-1942)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1936 - Grevens skomakarslott - en dunkel brottsmålshistoria från den svenska landsbygden (Stockholm: Lars Hökerbergs Bokförlag)