Mopp, Michael
(pseud. f. Malte Skoog, 1927-____)-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1956 - Milda makter - mord! (Stockholm: Wahlström & Widstrand)