Mörne, Håkan (1900-1961)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
x 1933 - Medan mistralen blåser (Helsingfors: Schildts)
1933 - Medan mistralen blåser (Stockholm: Holger Schildts Förlag)