Munthe, Gustaf (1896-1962)
(pseud. Robert Gelm)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1942 - Den mörke Leijonfeldt - en kriminalroman (Stockholm: Albert Bonniers Förlag)