Nordström-Bonnier, Tora (1885-____)


Foto från: "Fru Emma Smiths diamant" (1938)

-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1938 - Fru Emma Smiths diamant - kriminalroman (Stockholm: Bonnier)