Norton, Richard (pseud. f. Sven Sieurin, 1901-____)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1941 - Olje-ligan - äventyrsroman (Stockholm: Lindqvists Förlag)