Nurmi, Helena (pseud. f. Ritta Jacobsson, 1950-____)


Foto från: "Exekutorn" (2002)

Helena Nurmi heter egentligen Ritta Jacobsson (f.1950) och Exekutorn är hennes debut som kriminalromanförfattare.
Text från: "Exekutorn" (2002)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
2002 - Exekutorn - kriminalroman (Stockholm: Albert Bonniers Förlag) [ISBN 91-0-058040-6]