-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
2010 - Static Brun Mediaproduktion (Helsingborg) [förstaupplaga på engelska] [ISBN 978-91-7437-052-2]