O. A-n.
(pseud. f. Johan Anshelm Häthén, ____-____, förmodligen tillsammans med Olof Andrén, ____-____)


Johan Anshelm Häthén
Tidningsredaktör i Göteborg.
Olof Andrén
Bokförläggare i Göteborg.

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
18__ -
18__ -
1890 - En blodfläckad hemlighet - romantiserad berättelse ur göteborgslifvet i början af detta århundrade - 2:a serien till Göteborgs hemligheter - Bearbetning och lokalisering af O. A-n. (Göteborg: Aug. Odéns Förlag)
18__ -
18__ -
18__ -