Öberg, Hugo (1872-1934)


-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1914 - Advokaten från Stockholm - detektivberättelse (Stockholm: A.-B. Dahlberg & Co:s Förlag, Romanbiblioteket 38A)
x 1917 - Svindeln - roman från den nyaste barbartiden (Stockholm: Dahlberg)