Öberg, Ulla (pseud. f. Lisa Gustafsson, ____-____)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1926 - Adrian Wendts arv (Stockholm: Albert Bonniers Förlag)