Olaisen, Per (1971-____)


Foto från: " " (19__)

Per Olaisen, född 1971 i Malmö, bosatt i Falkenberg, är en svensk författare.
Grundade 1991 kriminalnovelltidskriften Short Stories of Crime, Detection & Mystery (CDM) och är fortfarande dess utgivare. Redaktör för tidskriften Kometen 1990-1993; i redaktionen 1993-1995. Medredaktör för studenttidskriften KULT (Växjö) 1993-1995. I styrelsen för Skånska Deckarsällskapet 1993-1997. Medlem av Skandinaviska Kriminalsällskapets Glasnyckeln-jury 1994-1998. Invald i Svenska Deckarakademin 1999. Initiativtagare till och redaktör för Bonniers kriminalklassiker 2001-2002. Verksam som bl.a. antikvariatsbokhandlare och översättare.
Texten stulen från: http://sv.wikipedia.org/

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
19__ -
19__ -
1993 - Lars-Erik Nygren och "Poe"-mysteriet (Växjö: Per Olaisen Förlag) [ISBN 91-971991-5-X]
19__ -
1996 - Förläggaren som försvann (Växjö: Per Olaisens Förlag) [ISBN 91-972567-4-9]
19__ -
20__ -
20__ -
20__ -
20__ -
20__ -
20__ -