Olausson, Rune (1933-____)


Foto från: " " (19__)

Rune Olausson är född 1933. Journalist, copywriter, sedan 1965 enbart författare. Översatt till bland annat danska och tyska. Skriver bland annat om musik i veckopress och om litteratur i dagspress, BLM och Fackföreningsrörelsen. Medarbetar som manusförfattare till bland annat TV-serierna 'Skönt', 'Snack' och nu senast 'Partaj'. Är medlem i KSF. Skrivit ett flertal romaner.
Text från: "Förfalskaren" (1969)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
19__ -
19__ -
19__ -
19__ -
19__ -
19__ -
20__ -
20__ -
20__ -
20__ -
20__ -
20__ -