Olners, Arne (1901-1979)
(pseud. Axe, Sverker)Olners, Arne
Pseud.: Sverker Axe
Född i Vimmerby 30/11 1901 av handlanden Samuel Emil O. och Anna Viktoria Maria Faleij. Författare, Stockholm.
Text från: Svenskt författarlexikon

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1941 - Biljarden på Styckeholm - kriminalroman (Stockholm: Litteraturförlaget)
1945 - AB Nutiden betalar (Stockholm: Mitt Förlag)
x 1954 - Fel person mördad (är denna bok utgiven?)
1957 - Äggmorden (Stockholm: Dollarböckernas Förlag AB, Dollarböckerna 22) [= redigerad nyutgåva av “S. Axe, 1935, Tre röda punkter”]