Olners, Sam (pseud. f. Sam Arneson Olners Kjenne, 1927-2004, född i Uppsala, uppväxt i Oslo)


Släkt med Arne Olners, men jag har inte några exakta uppgifter om hur de var besläktade. Född i Uppsala, oppväxt i Oslo, norsk forfatter. Debuterade 1953 med Mordet i Alger, en agentroman efter amerikansk mönster, följd av Giftspeilet (1954) och Nattklubbmordet (1956). Kom tilbaka efter ett långt uppehåll med romanerna ... Også vi, når det blir krevet ... (1968), En gangsters memoarer (1972), Snylteveps (1976), Det er fred nå, kamerat (1979) och Dødens ekko (1988), diktsamlingen Balladen om de sementerte liv (1971), samt flera skådespel, bl.a. Kista. En virkelighetsfabel i 2 akter (1977; oppförd på Nationaltheatret) och Sonofferet (1981).
Skrev alltså på norska och är översatt till svenska, men jag har valt att ta med honom här ändå, av två olika anledningar: Dels har han tidigare förväxlats med Arne Olners (som han var släkt med) och dels var han svenskfödd.

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1957 - Giftspegeln (Stockholm: Dollarböckernas Förlag)