Olsson, Jan (____-____) & Kupper, Thomas (____-____)


Foton från: "Grundläggande kriminalteknik" (2009)

Jan Olsson är hemmahörande i Göteborg. Han har varit polis i drygt 45 år och har arbetat som kriminaltekniker i över 25 år och har också arbetat som förundersökningsledare. Även Jan Olsson har utlandserfarenhet från kriminaltekniskt arbete i bl.a. Serbien, Litauen, Montenegro och Palestina. De senate åren har Jan Olsson arbetat vid Polishögskolan i Stockholm och under sju år som ämnesansvarig lärare i kriminalteknik vid polisutbildningen vid Växjö universitet.
Text från: "Grundläggande kriminalteknik" (2009)

Thomas Kupper har arbetat som kriminalteknisk fotograf under närmare 40 år. Han har arbetat vid tekniska roteln i Uppsala, Rikspolisstyrelsens Nationella Fingeravtrycksavdelning, NFA, och drygt 24 år vid Polishögskolan. Han har även arbetat vid polisutbildningen vid Växjö universitet. Thomas Kupper har erfarenhet från kriminaltekniskt arbete i Mellanöstern, Serbien, Montenegro och Estland. Han har även producerat utbildningsfilmer och informationsmaterial.
Text från: "Grundläggande kriminalteknik" (2009)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
2009 - Grundläggande kriminalteknik (Stockholm: Jure Förlag) [ISBN 978-91-7223-364-5]