Pereus
(pseud. f. Julius Nielsén, 1867-1940)

"Pereu" på pärm och rygg / "Pereus" på titelbladet


-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1913 - Hjärter-ess - kriminalroman (Malmö: Aktiebolaget Rasmusson & Hansén)