polisman, f.d.
(pseud. f. John Kaselli, 1875-____)


-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1919 - Bakom storstadspolisens kulisser - en polismans upplevelser (Malmö: Bokexpeditionen)
1919 - Bakom storstadspolisens kulisser - en polismans upplevelser (Malmö: Bokexpeditionen)