Psilander, N. G. (1874-1943)


Psilander, Nils Georg
Pseud.: Nils UAnglois
F. i Varberg 8/12 1874 av kyrkoherden, fil. dr Georg Erland P. och Maria Christina Evers. Underlöjtnant vid Södra skånska infanteriregementet 1896, vid Norrlands trängkår 1898. Överstelöjtnant, Uppsala.
Text från: Svenskt författarlexikon

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1921 - Hennes förflutna - en läkares minnen från en upprörd epok i ett lugnt liv (Stockholm: Hökerberg) - kriminallitteratur?
1926 - Donegaltragedien - detektivroman (Stockholm: Bonnier)