Putsckow, Nikolaj
(pseud. f. Hj. Caselli, ____-____)


-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1919 - Hadjetlaché-dramats roman - spillror från Världsbranden (Malmö: Bokexpeditionen)