Ray, Linde
(pseud. för Linda Larsson, ____-____)-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
* 1945 - Kurirplan nödlandar - äventyrsroman (Stockholm: Fritzes)