Rehbinder, Fromhold (1890-____)


-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1957 - Mord på Strömsholm (Stockholm: Bonniers)
1958 - Mord i Västköping (Uppsala: J. A. Lindblads Förlag)