Ridderstad, C. F. (1807-1886)


Foto stulet från: http://sv.wikipedia.org/

Carl Fredrik Ridderstad, född 18 oktober 1807 på Riddersholm i Rådmansö socken, Stockholms län, död 12 augusti 1886 i Linköping, var en svensk tidningsredaktör, författare och riksdagspolitiker.
Som fänrik vid Hälsinge regemente utgav han åtskilliga poetiska arbeten, dels i kalendrar, dels särskilt under signaturen Rdd, såsom Tidsrunor (1831), Tids- och krigsbilder (1837) och Ungdomsbilder (1838), i han gjorde sig till tolk för den nya tiden - efter julirevolutionen - och gav uttryck åt dess idéer i en frasfylld och bildslösande form. Han slöt som ung fostbrödraskap med den norske skalden Wergeland.
1839 blev han löjtnant, men tog redan 1840 avsked för att uteslutande ägna sig åt författandet. Samma år utgav han tillsammans med Sturzen-Becker "Tidning för Stockholms län" i Norrtälje, men flyttade redan på hösten sin verksamhet till Linköping, där han blev medutgivare av "Östgöta Correspondenten", som Henrik Bernhard Palmær då innehade, men som denne icke orkade redigera. Ridderstad övertog 1843 ensam denna tidning, som under hans ledning blev ett av Sveriges mest ansedda landsortsblad.
Vid sidan av sin tidningsmannaverksamhet fortfor Ridderstad att ägna sig åt en vitter alstring av ganska omfångsrikt slag. Redan tidigt förekom smärre dramatiska arbeten bland hans dikter. Större dylika lämnade Ridderstad i de i Stockholm uppförda historiska skådespelen Karl IX (1847) och Syskonen eller Hattarnes och mössornas strid (1848), i den sceniska monologen Carl XII vid Fredrikshall (1848) samt tvåaktskomedien Allas onkel (1848).
Mycket större popularitet vann Ridderstad som romanförfattare. Han författade han de historiska romanerna Svarta handen (1848), vars hjälte är Axel von Fersen d. y., Drabanten (1850) och Fursten (1852), som båda behandlar tiden efter Gustav III:s död, samt Drottning Lovisa Ulrikas hof (1855-56), i vilken händelserna 1756 utgör kärnan.
Ridderstad, som var starkt påverkad av Eugène Sue, skrev också i dennes smak den rafflande Samvetet eller Stockholmsmysterier (3 delar, 1851) samt Fader och son (1852-53).
Text stulen från: http://sv.wikipedia.org/

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1851 - Samvetet eller Stockholms-mysterier - roman - Första delen (Linköping: C. F Ridderstad)
1851 - Samvetet eller Stockholms-mysterier - roman - Andra delen (Linköping: C. F Ridderstad)
1851 - Samvetet eller Stockholms-mysterier - roman - Tredje delen (Linköping: C. F Ridderstad)