Ring, Lasse (pseud. f. Magnus Ragnar Larsson, 1882-1956)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1919 - Madame de Menasjévitj - äventyrsroman (Stockholm: Dahlbergs Förlags A.-B.)