Roman, Andreas (1975-____)


Foto från: "Vigilante" (2006)

ANDREAS ROMAN är 30 år och bor i Göteborg.
Text från: "Vigilante" (2006)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
2006 - Vigilante - roman (Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur) [ISBN 91-27-11241-1 (inb)]