Rune, K. G. (pseud. f. Gustaf Bringeman, 1894-1968)


-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1926 - Den röda fjädern - detektivroman (Stockholm: Wahlström & Widstrand)