Rune, Karin (1899-____)


-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
* 1956 - Nyårsmordet (Stockholm: Wahlström & Widstrand)