Russel, Ralph
(pseud. f. Per Tore Hansell, 1889-____)


Hansell, Per Tore
Pseud.: Carl-Eric Linder; Farbror Pelle; Harald Haraldsson; Henry Harrison; P. T. Benedicti; Pelle Boman; Ralf Russel - Sign.: H. H.
Född i Stockholm 31/10 1889. Korrekturläsare, Stockholm.
Text från: Svenskt författarlexikon

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
x 1917 - Millionkuppen - en jakt jorden runt efter millioner (fritt efter utländsk idé) (Stockholm: Zetterlund)
x 1919 - Falskspel - detektivroman (fritt efter utländsk idé) (Stockholm: Zetterlund)
1919(?) - För hennes skull (Stockholm: A.-B. Andersson & C:os Bokförlag, Romanbibliotek nr. 26) [saknar utgivningsår, men nr. 25 är utgiven 1919 och nr. 48 är utgiven 1920]