Rybrant, Gösta (1904-1967)


-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1929 - En sensation i december (Stockholm: Albert Bonniers Förlag)
1930 - Mannen som var Cobb (Stockholm: Albert Bonniers Förlag)
1931 - Äventyret med skrattbomben - roman (Stockholm: Albert Bonniers Förlag)
1933 - Sensationer i valstakt - noveller (Stockholm: Albert Bonniers Förlag)