-S-N. (pseud. f. __________)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1844 - Mordnatten i Kauhajoki. - sann berättelse från sista finska kriget (Stockholm: Hörbergska Boktryckeriet)