Sand, Kristina
(pseud. f. Kertin Sandberg, 1919-____)-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
* 1956 - Här ligger hunden begraven (Stockholm: Almqvist & Wiksell/Gebers)
* 1957 - Stilla flyter ån... (Stockholm: Almqvist & Wiksell/Gebers)