Sardoux, Leon (pseud. f. Wernberg, Hjalmar, 1867-1924)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1907 - Den glada änkan - roman (Stockholm: Aktiebolaget Weijmers Bokförlag)