Särne, Ingvar (1920-____)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1945 - Öde utan lejd - äventyrsroman (Stockholm: C. E. Fritzes Bokförlag Aktiebolag)
x 1948 - Följ mig, främling! - äventyrsroman (Stockholm: C. E. Fritzes Bokförlag Aktiebolag)