Sigurdsson, Sigurd
(pseud. f. Josef Lindqvist, verksam 1880-talet)


-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1883 - Helvetets trappor - några skuggbilder (Köpenhamn: Carl Peterssons Förlag)