Simonson, Sixten (____-____)

SIXTEN SIMONSON
var den förste i detta land, som började skriva moderna kriminalnoveller. I Stockholms Tidningens av Torsten Kreuger oerhört påkostade Söndagsbilaga. De "unga" Artur Lundqvist, Harry Martinson, Erik Asklund, Ivar Lo-Johansson, Nils Ferlin för att blott nämna några namn voro samtidigt flitiga bidragare.
De första kriminalnovellerna växte så småningom ut till samlingen "Set Cardigans äventyr". Samma skjutglade friscoreporter var också hjälten i "Theodore Waterman försvinner", en veritabel skräckroman utspelad i den öde Nevadaöknen. Gick som följetong i Göteborgs Tidningen år 1939 just lagom att drunkna i det begynnande andra världskrigets vida väldigare blodsdrama.
Text från: "Gåtan i Himalaya" (1978)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1978 - Gåtan i Himalaya (Mellerud: Niklassons Boktryckeri AB)