Sjödin, Karl G. (1945-____) & Eklund, Klas (1952-____)


Foto från: "Läckan" (1990)

Karl G Sjödin (född 1945) är konsult och chefsutbildare. Ett av hans uppdrag är att genomföra ett chefsutvecklingsprogram i regeringskansliet.
Klas Eklund (född 1952) var planeringschef i finansdepartementet under Kjell-Olof Feldt. Han är nu ordförande i produktivitetsdelegationen, ett uppdrag som han fått överta efter nuvarande finansministern Allan Larsson.
Text från: "Läckan" (1990)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1990 - Läckan - thriller (Stockholm: Tidens Förlag)