Sjöström, Oscar (____-____)

Endast namnet finns med i Svenskt författarlexikon, övrig information saknas.

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1918 - Kärleksbarnet - en fabriksarbeterskas roman, första delen (Malmö: Bokförlagsaktiebolaget Skandinavia)
1918 - Kärleksbarnet - en fabriksarbeterskas roman, andra delen (Malmö: Bokförlagsaktiebolaget Skandinavia)
1918 - Kärleksbarnet - en fabriksarbeterskas roman, tredje delen (Malmö: Bokförlagsaktiebolaget Skandinavia)