Sjövall, Einar (1879-1964)


Foto stulet från: Medicinska fakultetens Lunds universitet hemsida

Per Gustaf Einar Sjövall, född den 7 juni 1879 i Lund, död den 9 juli 1964, var en svensk läkare.
Sjövall blev medicine licentiat i Lund 1904, medicine doktor 1906 och juris hedersdoktor i Lund 1944. Han var biträdande läkare vid Lunds hospital 1906-07, blev docent i nervpatolologi 1906, assistent vid patologiska institutionen 1908 och professor i patologisk anatomi och rättsmedicin i Lund 1914-44. Han var lärare i rätts- och statsmedicin där 1944-50, vid Göteborgs medicinska högskola 1952 och var Lunds universitets prorektor 1939-44.
Sjövall invaldes i Fysiografiska sällskapet i Lund 1912 och blev hedersdoktor vid Oslo universitet 1938. Han var stadsfullmäktig 1911-20 (socialdemokrat), landstingsman 1919-30, ledamot av Medicinalstyrelsens vetenskapliga råd 1921-44, av nykterhetsundervisningskommittén 1917, av lasarettsstadgekommittén 1926, av steriliseringskommittén 1927, av serafimerlasarettskommittén 1935 (ordförande), av statsstipendiekommittén 1937, av läkareutbildningssakkunniga 1938, av strafflagsberedningen 1941-43.
Sjövall utgav vetenskapliga arbeten i histologi, patologi och rättsmedicin, var medredaktör för Handbok i alkoholfrågan och Handledning för lärare vid nykterhetsundervisning och författade bandet Rättsmedicin i "Kriminologisk Handbok" (1946, andra, omarbetade upplagan 1959).
Text stulen från: http://sv.wikipedia.org/

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1946 - Rättsmedicin (Stockholm: Wahlström & Widstrand, Kriminologisk handbok utgiven av Karl Schlyter)