Skuncke, Herje (1898-1985)


Foto från: "I lagens namn" (1953)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1953 - I lagens namn (Norrköping: Sörlins Förlag)