Sm. P. (pseud. f. __________)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1893 - Också en Spökhistoria (Malmö: C. A. Andersson & C:s förlag)