Söderholm, Margit (1905-1986)


-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1955 - Moln över Hellesta (Stockholm: Wahlström & Widstran)