Söderström, Ole (1914-2002)


Foto från: "Skottet mot Grand Hôtel" (1945)

OLE SÖDERSTRÖM
författaren till de samtidigt publicerade »Skottet mot Grand Hotêl» och »Mördare med knapphålsblomma», är ny som kriminalboksförfattare men inte som kriminalskribent och ännu mindre som allround-journalist. Trots sin ungdom, 31 år, har han elva journalistår bakom sig och arbetade från 1940 fram till tidningens nedläggande i oktober 1944 som Nya Dagligt Allehandas kriminalreporter. I denna sin egenskap förskaffade han sig en grundlig kännedom om Stockholms »undre värld» och polisens arbetsmetoder. Som kriminaljournalist tillhör han de ledande. Hans reportage utmärkas framför allt av en starkt utvecklad journalistisk blick för det pikanta och dramatiska men även av psykologisk inlevelse och känsla för de mänskligt rörande inslagen i samhällets skuggvärld.
Till hans journalistiska karakteristika hör också en god portion oförvägenhet, exemplifierad bl. a. i det riksbekanta reportaget från svindlaren Jarls »Gripensnäs», vilket ledde till en process av prejudicerande betydelse. Före sin anställning på Allehanda var han en följd av år medarbetare i Östergötlands Dagblad i Norrköping.
De nu föreliggande arbetena ha delvis skrivits under påverkan av den mörkläggning, som under krigets år dragit en ridå mellan svenska folket och de krigförandes underjordiska verksamhet i vårt land. Hans avsikt har varit att i romantiserad form ge allmänheten en aning om det sprängstoff, som kunnat dölja sig bakom de torra kommunikéerna. Att den stockholmska sommaridyllen fått bilda ramen har inte skett bara för effektens skull – däri ligger också en symbolisk mening.
Text från: "Skottet mot Grand Hôtel" (1945)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1945 - Skottet mot Grand Hôtel - kriminalroman (Stockholm: Hugo Gebers Förlag)
1945 - Mördare med knapphålsblomma - kriminalroman (Stockholm: Hugo Gebers Förlag)
1956 - Mördaren finns i rummet - kriminalroman (Stockholm: Nutid)