Söderwall, Hjalmar (1873-1956)

Söderwall, Gustaf Hjalmar
Född i Hedesunda socken, Gävleborgs län, 29/4 1873 av köpmannen Nils Fredrik S. och Agnes Hildegard Frödin. Folkskollärareexamen 1894. F. d. folkskollärare, författare, Dals Rostock.
Text från: Svenskt författarlexikon

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
x 1917 - Hennes härskare - roman (Stockholm: Dahlberg)
1925 - Brottet i vinternatten - roman (Zinkgruvan: Hjalmar Söderwalls Förlag)