Staffans, K. G.
(pseud. f. Bertil Lagerström, 1916-1994)-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
* 1955 - I död och lust (Stockholm: Trots)
1957 - Bränningar (Stockholm: Trots)