Stålfelt, Stina
(pseud. f. Ingrid Qvarnström, 1891-1969)-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
* 1942 - Fallet Finlay - roman (Stockholm: Gebers)